Coffee Connection ApS

Animo Storbrygger

  • Storbryggere når der skal brygges store volumener, på kort tid
  • Direkte vandindtag, samt monteres med kalkfilter.
  • Mobile kaffestationer, der let kan placeres, hvor det måtte ønskes.
  • El & vand : 440v samt almindelig vandforsyning.
  • Storbrygger 1×5 L
  • Storbrygger 2×5 L